DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Makarska
Povijest doma

Početak rada naše ustanove vodi nas u 18.stoljeće. Makarski biskup Stjepan Blašković (1731.-1776.) dao je sagraditi UBOŽIŠTE, na svom zemljistu u predjelu Velika vrata, na Bazani, dvokatnicu za sklonište i konak 'siromašnim učenicima, putnicima, gornjacima i siromašnim klericima'.

O tome svjedoči i natpis uzidan u sjeverni dio kuce.

Biskupi Stjepan i Fabijan Blaskovic postavili su temelje humanitarnoj ustanovi za siromahe koja se u 19. Stoljecu razvila u Javnu dobrotvornost.


Ta udruga, čijim se utemeljiteljem smatra i svećenik dr. Antun Kačić, srusila je 1841. godine staru i trošnu kuću u namjeri da podigne za siromahe novu zgradu koju će nazvati UBOŠKI DOM.

Novo ubožište radilo se dugih 15 godina tako da su siromasi privremeno zbrinjavanji u privatnim kućama. Dana 13. srpnja 1856. godine pomoćni biskup Vinko Cima blagoslovio je novu zgradu u nazočnosti vlasti i 'sedamdeset muških i ženskih siromaha'.

Podizanje novog Doma staraca ostvareno je zahvaljujući dobrotvorima: Špiri Miličiću (1883., veleposjednik, podrijetlom iz Podgore, stalno nastanjen u Makarskoj, predanim radom i bogatim mirazom stekao je znatan imetak koji je neimajući svoje vlastite djece, (preko 500.000 kuna) ostavio gradskim siromasima i iznemoglim starcima i bolesnicima u gradskom Ubožištu), dr. Antonu Kačiću, dr. Ivanu Pavlinoviću, Vjekoslavu Raffanelliju, Tomi Puhariću, Anti Szitariću, Ivanu Matutinoviću, Mati Toliću.

Moderna povijest

Rekonstrukcije zgrade bile su; 1978. godine i 1984., 1998. Pristupilo se rušenju stare dotrajale zgrade, te gradnji nove zgrade. Godine Gospodnje 1999., dana 4. kolovoza postavljen je temeljni kamen današnjoj zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Makarska.

Uz investitora Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, koje je osiguralo potrebna financijska sredstva, osnivač Splitsko-dalmatinska županija uspjela je završiti ustanovu i staviti ju u funkciju na dobrobit budućih korisnika i radnika. Dom za starije i nemoćne osobe Makarska nalazi se u samom središtu grada, svega pedeset metara udaljen od mora s velikim dvorištem sa južne strane.


Godine 2001. Domu je pridružena podružnica Dom za starije i nemoćne osobe 'Sv. Obitelj Runović'. Runović je smjesten u zaleđu mitske planine Biokovo, koja se strmo izdiže iznad mora, nadaleko nadvisujući Makarsko primorje, Zagoru i Hercegovinu. Runovići su urbanizirano naselje u lijepom prirodnom ambijentu leđima naslonjeno na Mračaj i njegove obronke, a licem okrenut polju. U tom lijepom prirodnom ambijentu smještena je podružnica doma Doma za starije i nemoćne osobe 'Sv. Obitelj' Runović. Ukupni kapacitet ustanove je 106 korisnika: 38 Runović i 68 Makarska.