DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Makarska
Informacije

Za više informacija odaberite nešto od ponuđenog:


Etički kodeks doma

Pravilnik o službenoj, profesionalnoj i poslovnoj tajni

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika

Pravilnik Jednostavna Nabava


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi(2014)


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi (2015)


Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjere ra?una

Procedura naplate prihoda


Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Rebalans proračuna za 2013. godinu

Rebalans proračuna za 2014. godinu


Prijedlog plana nabave za 2016. godine

Prijedlog financijskog plana za 2016. godine

Plan nabave za 2016. godinu

Završni račun za 2016. godinu

Godišnje statističko izvješće DSN-2016.

Godišnje statističko izvješće Runović DSN-2016.

Godišnje statističko izvješće zbrojna DSN-2016.

Financijski plan za 2016. godinu


Katalog Informacija

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službeniku za zaštitu osobnih podataka

Upisnik o zahtjevima i odlukama

Uputa - Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu


Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


Izvještaj o prihodima i rashodima za 2015.godinu


Natječaj za radna mjesta

Natječaj za njegovateljicu

Natječaj za pomocnog radnika u kuhinji


• Natječaj za nabavu električne energije objavljen 31.01.2014. godine u elektronskom oglasniku javne nabave (otvoreni postupak javne nabave)

Preuzmi


• Natječaj za nabavu prehrambenih roba i lož ulja (nabava malih vrijednosti), poslati pozivi za dostavu ponuda.Natječaji za radna mjesta:


Natječaj za pomoćnog radnika

Svibanj 2016. godine

Natječaj za njegovateljicu

Natječaj za medicinsku sestru

Ostali natječaji za 2016.g

Natječaj za njegovateljicu 2017.


Statistička izvješća


Statističko izvješće formular DSN 2015.

Bolničke infekcije 2016. godine

Podaci za praćenje provedbe Strategije socijalne skrbi 2014.-2016. godine


Dokumenti potrebni za smještaj u dom su:


Skini listu dokumenata potrebnih za prijavu za dom:


Zahtjev za smještaj:


Skini zahtjev za smještaj


Obavijest o sprječavanju sukoba interesa temeljem clanka 5.c. Zakona o javnoj nabavi


Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN110/07, 125/08), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, obavještavamo da ravnateljica Doma, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnica kojeg gospodarskog subjekta s vise od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za starije i nemoćne osobe Makarska kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi