DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Makarska
Stalni smještaj

Korisnici se smještaju:

• temeljem Rješenja o smještaju od nadležnog područnog ureda Centra za socijalnu skrb ili

• na temelju Ugovora o smještaju


U okviru stalnog smještaja Dom pruža slijedeće usluge: stanovanje i prehranu, brigu o zdravlju , njegu, održavanje osobne higijene i pomoći pri održavanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada , psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.


Ovisno o stupnju samostalnosti u podmirivanju potrebe za kretanjem, hranjenjem, oblačenjem te osobnom higijenom korisnici se smještaju na stambeni dio ili na odjel pojačane njege.


Kontakt:

Voditelj odjela socijalne skrbi: Zrinka Babić, dipl.soc. radnik. Telefon: 021/615-355

Stambeni smještaj

Stambenim smještajem pružaju se sljedeće usluge:


• prehrana koja se sastoji od tri obroka dnevno (doručak, ručak i večera), prema potrebi i zdravstvenom stanju korisnika i dodatni oblici prema preporuci liječnika, a sve prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba.

• briga o zdravlju,

• njega i održavanje osobne higijene,

• pranje rublja,

• održavanje higijene prostora,

• radne aktivnosti,

• koristenje slobodnog vremena,

• i druge usluge utvrdene Statutom Doma i programom rada.

Odjel pojačane njege

Smještajem na Odjel pojačane njege teže pokretnom, nepokretnom i inkontinetnom korisniku kao i korisniku sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:


• pomoć pri odijevanju i svlačenju,

• pomoć pri hranjenju,

• obavaljanje osobne higijene,

• pomoć pri obavaljanju fizioloških potreba

• održavanje higijene kreveta,

• pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline

• primjeren postupak s umrlim korisnikom.

Dom za starije i nemoćne osobe Makarska

Voditeljica odjela pojačane njege,

Marica Gudelj, viša medicinska sestra

Tel.:021/678-232

Podružnica Dom za starije i nemoćne osobe "Sv.Obitelj" Runović

Voditeljica: Zrinka Babić, dipl.soc. radnik.


Voditeljica odjela pojačane njege,

Snježana Glavota, viša medicinska sestra

Tel.:021/849-097